แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

ช่องทางการสอบถาม (Q&A) 

—————————————————————————————————
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

*คำถามที่พบบ่อย

Q: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการมีช่องทางการร้องเรียนกี่ช่องทางและทางใดบ้าง

 A: มี ๓ ช่องทางค่ะ

     ๑. Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

     ๒. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : accmoe@sueksa.go.th 

     ๓. จดหมาย : จัดส่งมายัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
                                               ๓๑๙ ถนนราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

Q: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีเพจ Facebook หรือไม่

A:  มีค่ะ  Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

Q: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกเบอร์อะไร

A: เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘๖๑๖๒ 

 

Top