ศปท.ศธ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยนางจิตฤดี  ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศปท.ศธ. ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ