ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 80 คลิป
– ระดับประถมศึกษา 27 คลิป
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 22 คลิป
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 คลิป
– ระดับอาชีวศึกษา 10 คลิป

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ >> Click <<