แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อเรา ศปท.ศธ.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา ศปท.ศธ.

ติดต่อเรา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ

319 อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 103000

โทรศัพท์
02-628-6162

โทรสาร
02-628-6138

อีเมล
accmoe@sueksa.go.th

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

แบบฟอร์มติดต่อเรา

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่ะคำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

Top