แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อเรา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ

319 อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 103000

โทรศัพท์
02-628-6162

โทรสาร
02-628-6138

อีเมล
accmoe@sueksa.go.th

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

Top